Liity jäseneksi

Itu-työ | Tulosta |

 

 

Tuki- ja neuvontapalvelua yllättävässä raskaustilanteessa tai

raskauden keskeytyksen jälkikriisissä oleville tytöille ja naisille

 

Valtakunnallinen Itu-päivystyspuhelin: 050 401 5567, ma - pe klo 9 - 21
Tampereen numero p. 040 832 9001

Neuvontapiste Itu, keskusteluapua ja ilmaisia raskaustestejä
ti klo 12 - 16 ja to 12 - 18, Hämeenpuisto 14 F, 3 krs.
p. 040 832 9001
Itu-työstä vastaa Outi Papunen

TUKI YLLÄTYSRASKAUSTILANTEESSA

Itu-työ tarjoaa luotettavaa neuvonta- ja keskusteluapua naisille, jotka ovat tulleet ei-suunnitellusti raskaaksi ja kokevat sen kriisiksi. Tavoitteena on antaa naiselle mahdollisuus pohtia omaa tilannettaan niin, että hän voi tehdä raskautta koskevan oman, perustellun päätöksen.

Neuvontapalvelu toteutetaan puhelinpäivystyksen ja neuvontapisteen toiminnan kautta. Tarkoituksena on kuunnella ja tukea soittajaa tämän kriisissä sekä antaa objektiivista eri vaihtoehtoihin liittyvää tietoa. Puhelinpäivystäjänä voi toimia vain tehtävään koulutettu henkilö.

Palvelujen käyttö ei edellytä yhdistyksen jäsenyyttä. Puhelinpalveluun voi ottaa yhteyttä halutessaan anonyymisti.
Asiakkaina voivat olla myös miehet ja pariskunnat.

Nevontapalvelu antaa mahdollisuuden rauhassa keskustella omasta tilanteestaan ja mahdollisista vaihtoehdoista. Perusteltu, itseohjautuvasti tehty ratkaisu vähentää myöhempiä mielenterveyteen liittyviä riskejä. Palvelu tukee naisten hyvinvointia.

 

RASKAUDENKESKEYTYKSEN JÄLKIHOITO

Itu-työ tarjoaa keskusteluapua ja suljettuja vertaistukiryhmiä naisille, jotka haluavat käsitellä omaan raskaudenkeskeytykseen
liittyviä kysymyksiä

Raskauden keskeytyksen kokeneille tarkoitettuja suljettuja vertaistukiryhmiä järjestetään 8 kerran jaksossa tai viikonlopputapaamisena. Kriisipsykologisen mallin, Askeleet –tukiohjelman pohjalta ryhmässä käsitellään raskaudenkeskeytykseen liittyviä tunteita ja ajatuksia. Prosessi on mahdollista käydä läpi myös yksilöohjauksessa. Myös puhelinpalvelu on käytettävissä keskustelutuen saamiseen.

Palvelu on suunnattu eri-ikäisille naisille, jotka haluavat käsitellä kokemaansa raskauden keskeytystä vertaistukiryhmässä. Keskeytyksestä voi olla aikaa 0,5 vuotta – kymmeniä vuosia.

Vertaistukiryhmätoiminta on kuntouttavaa ja naisten hyvinvointia edistävää toimintaa. Asiakkailta saatu palaute on ollut positiivista: hyvinvoinnin ja elämänhallinnan on koettu parantuneen. Ryhmissä on ollut mukana 150 naista (tilanne 2012).

 

Itu-työ on aloitettu v. 2004. Työmuoto on levinnyt myös muille paikkakunnille. Säännöllistä ja jatkuvaa keskeytyksen jälkihoitoa ei järjestä mikään muu taho. Työmuodon omat nettisivut löytyvät seuraavasta linkistä: Itu-työ